Beroepenhuis Gent - Talentenkaart

Materiaal/methode
BaO SO BuBaO BuSO
3e gr 1e gr 3e gr 1e gr
Voor wie
Leerkracht
Leerling
Loopbaancompetentie
Loopbaancompetentie: interesses
Loopbaancompetentie: kwaliteiten
Extra informatie
Schoolgebonden

https://www.beroepenhuis.be/talentenkaart-het-beroepenhuis/ 

De Talentenkaart van Het Beroepenhuis is een methodiek om rond talenten te werken en die talenten voor het kind in kaart te brengen. Dit kan gebruikend worden in de voorbereidende lessen voor leerkrachten. En tijdens een bezoek aan Het Beroepenhuis.

Gebruiksvoorwaarden

Op deze Talentenkaart rust copyright. De Talentenkaart mag alleen gebruikt worden in een educatieve context (klas, school, opleiding, cursus ...) en in geen geval voor commerciële doeleinden.

Scholen kunnen de talentenkaart gratis aanvragen bij het Beroepenhuis. Maak je kopieën of gebruik je de kaarten in knip-en-plakwerk? Dan moet elke kaart Het Beroepenhuis vermelden, in tekst en logo! © Het Beroepenhuis + logo

Hoe gebruik je de Talentenkaart? Hoe kwam de methodiek tot stand? Je vindt het allemaal op de webpagina hierboven.

Hoe gebruik je de Talentenkaart?

Bij een bezoek aan Het Beroepenhuis:

 1. In de voor-les leren de leerlingen het talentenjargon kennen.
 2. Tijdens het bezoek ontdekken de leerlingen in de tentoonstelling en in het Talentenatelier welke talenten bij welke beroepen horen.
 3. In de na-les (voor leerlingen van het secundair ook al tijdens het bezoek) verbinden de leerlingen de talenten aan zichzelf.
 4. Ook anderen (peers, ouders, coaches) mogen talenten aanduiden op de kaart. Elk talent heeft een kleurbolletje voor de leerling zelf en voor een 'andere'.


Op school:

 1. Ideaal voor leerkrachten en zorgcoördinatoren om het te hebben over talenten, beroepen, toekomst, studie-/schoolkeuze ...
 2. Vakgebonden, bijvoorbeeld per techniekles focussen op enkele talenten
 3. Vakoverstijgend voor Onderwijsloopbaanbegeleiding (OLB)
 4. Op opendeurdagen, bezoekmomenten, introductie voor ouders ... ter illustratie van studierichtingen.

Hoe kwam de Talentenkaart tot stand?

De Talentenkaart is gebaseerd op twee pijlers.

 1. Diepgaand onderzoek over de noden op het vlak van talentontwikkeling van leerkrachten en ouders (Julie D’Haeyer, stagiaire Pedagogische Wetenschappen).
 2. Studie en evaluatie van tientallen bestaande methodieken rond studie- en loopbaanbegeleiding en talentverkenning.


Omdat geen enkele bestaande methodiek perfect bleek aan te sluiten bij de werking van het Beroepenhuis, ontwikkelde het educatieve team een unieke, eigen talentenmethodiek: dé Talentenkaart. 

Het Beroepenhuis maakte een selectie van 23 talenten, rekening houdend met 7 factoren:

 1. De sterktes van de onderzochte methodieken (o.a. 21st century skills, TaPas, Talententoolbox …)
 2. Het benoemen van een talent (en geen persoonlijkheidskenmerk, handeling, vaardigheid, competentie)
 3. Talenten uit 5 groepen (motorisch, cognitief, sociaal/communicatie/attitude, sturend, vakgericht)
 4. De mogelijkheid om talenten te linken aan beroepen en studierichtingen
 5. Bruikbaar voor al onze doelgroepen (3de graad basisonderwijs, 1ste graad secundair onderwijs, buitengewoon onderwijs, OKAN)
 6. Herkenbaarheid voor alle leerlingen bij zichzelf (bijvoorbeeld niet alleen de focus op technische talenten)
 7. Aan te bieden in een laagdrempelige vorm: tekening, woord, verklarende zin