VLAAMSE OVERHEID - Samen tegen Schooluitval Brussel

Materiaal/methode
Professionalisering
BaO SO BuBaO BuSO
3e gr Alle 3e gr Alle
Voor wie
Organisatie
Loopbaancompetentie
Loopbaancompetentie: algemeen
Extra informatie
Schoolgebonden
Niet schoolgebonden

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/samen-tegen-schooluitval/provinciale-netwerken-samen-tegen-schooluitval

Het netwerk Samen tegen schooluitval (STS) wil een lokaal actieplan uitrollen, aangepast aan de lokale noden, in samenspraak met de relevante partners in de regio om zo schooluitval tegen te gaan en kwalificatie te bevorderen.

Extra informatie

Interessante initiatieven of documenten zijn :