Beroepenhuis Gent - klasspel 'Talent verkend'

Materiaal/methode
BaO SO
3e gr 1e gr
Voor wie
Leerkracht
Leerling
Loopbaancompetentie
Loopbaancompetentie: interesses
Extra informatie
Schoolgebonden

https://www.beroepenhuis.be/product/talentverkend/ 

Een educatief klasspel voor de derde graad van het lager onderwijs. Dit spel werd ontwikkeld om jongeren en leerkrachten op een gestructureerde en onderbouwde manier aan talentverkenning te laten doen, om te komen tot een goede studiekeuze en loopbaankeuze. 

Klasspel 

Het spel leert leerlingen in kleine groepjes praten over talenten. Ze leren hoe ze die talenten koppelen aan beroepen en vrijetijdsbestedingen. Leerlingen kunnen elkaar ook feedback geven over hun talenten. Het spel is pas afgelopen als iedere speler aan de finish komt. 

Onderwijsbibliotheek

Je kunt het spel gratis ontlenen in de Onderwijsbibliotheek van het Onderwijscentrum Brussel: www.onderwijscentrumbrussel.be/bibliotheek.

Beroepenhuis Gent

Het Beroepenhuis is een educatief centrum in Gent. Jongeren van 11 tot 14 jaar ontdekken in Het Beroepenhuis hun talenten en interesses en maken kennis met meer dan 40 beroepen uit zowel ‘harde’ als ‘zachte’ sectoren. De tentoonstelling is doorspekt met games en interacties. Ga naar hwww.beroepenhuis.be voor meer informatie over het aanbod van het Beroepenhuis.