Onderwijs Vlaanderen - SID-in

Activiteit
SO BuSO
3e gr 3e gr
Voor wie
Leerkracht
Leerling
Ouders
Loopbaancompetentie
Loopbaancompetentie: kies + plan + stuur
Loopbaancompetentie: levenslang leren
Extra informatie
Schoolgebonden
Niet schoolgebonden

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/studie-informatiedagen-sid-in

Laatstejaars secundair onderwijs kunnen op een studie-informatiedag (SID-in) kennismaken met een brede waaier aan studie- en beroepsmogelijkheden. De centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) en het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming organiseren de SID-ins in de 5 Vlaamse provincies.

Hoger onderwijs

Op de SID-ins geven verschillende hogescholen, universiteiten en andere onderwijsinstellingen informatie over hun opleidingen en andere studiemogelijkheden. Dat helpt laatstejaars bij hun studie- of beroepskeuze. Ze kunnen er terecht met vragen over wat beroepen inhouden, over mogelijke tewerkstelling en over verdere opleiding in bedrijven en organisaties.

Beroepeninformatie

Ook de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) is aanwezig op de SID-ins. Leerlingen vernemen er wat hen als jonge werkzoekende te doen staat. 

 De beroepeninformatie is interessant als je meteen wil werken na het secundair onderwijs, maar ook als je verder studeert. Je ontdekt er waar de jobkansen liggen en in welke beroepssectoren je terechtkunt met een bepaald diploma.

Materialen

Op de website kunnen leerkrachten alle nodige informatie en materialen downloaden om het bezoek aan de SID-in met je leerlingen voor te bereiden. 

Onderwijskiezer

Bekijk ook de fiche van sidin.onderwijskiezer.be, de tool van Onderwijskiezer om laatstejaars secundair onderwijs te helpen bij hun studie- of beroepskeuze.