Methodiek voor in de klas: het loopbaangesprek voorbereiden

Materiaal/methode
BaO SO BuBaO BuSO
3e gr Alle 3e gr Alle
Voor wie
Leerkracht
Loopbaancompetentie
Loopbaancompetentie: interesses
Loopbaancompetentie: kwaliteiten
Loopbaancompetentie: drijfveren
Loopbaancompetentie: verken mogelijkheden
Loopbaancompetentie: kies + plan + stuur
Loopbaancompetentie: netwerk
Loopbaancompetentie: levenslang leren
Extra informatie
Schoolgebonden

Wil je je leerlingen voorbereiden op het loopbaangesprek? Dit schema helpt hen om na te denken over hun talenten, kwaliteiten en dromen.

Je kunt deze oefening het best doen nadat je al gewerkt hebt rond loopbaancompetenties 1 en 2.

Doel

  • De leerlingen krijgen zicht op hun talenten, kwaliteiten en dromen.
  • De leerlingen versterken hun zelfinzicht.
  • De leerlingen gaan hierover in gesprek met een klasgenoot of met hun ouders. 


Methodiek

  • Individueel: de leerlingen vullen het schema in.
  • Per twee: de leerlingen bespreken hun antwoorden met een klasgenoot.
  • Klasgesprek: pols bij je leerlingen naar hun belangrijkste antwoorden, de moeilijkheden bij het invullen, de vragen of noden die ze nog hebben.


Je kunt het schema nadien eventueel meegeven als ouderprikkel en het gebruiken tijdens het loopbaangesprek.

Materiaal
Je vindt de oefening als een apart bestand onderaan op deze fiche.

Hulpmiddelen 
Wat zijn talenten, kwaliteiten, drijfveren of vaardigheden nu precies? In dit document krijg je een woordje uitleg. Je kunt het document als hulpmiddel gebruiken tijdens deze oefening.

Bronvermelding
Deze methodiek is het resultaat van het ondersteuningswerk van het Onderwijscentrum Brussel.

Reflectieschema voor de leerling

reflectieschema